تابلو فلکسی

فلکسی

فلکسی چیست ؟

تابلوی فلکسی چیست؟

فلکسی فیس  :   همانطور که از نامـش پیداسـت که از پلیتهـای قابل انعطـاف درســـت شـــده

بهترین جایگزین برای برای تابلوهای قدیمی  میباشند که نسبت به آنها مزایای قابل توجهی دارند.

تقریبــــــــا میتوان گفت هنگام طراحی فلکس هیچ گونه محدودیت در طراحی و اجرا وجود ندارد.

فلکسی فیس |  جنـس و متریالیسـت است که از آن در  تابلوی سردر مغازه، فروشگاهها ،  بیلبوردها ،

تابلوهای راهنمایی عـابر پیاده و به طور خلاصه برای تابلوهایی که لامپ مهتابی دارند استفاده میشود.

 ساخت این تابلوها طی این مراحل انجام می شود

طراحی | طراحی که توسط گرافیست و بخش طراحی انجام می شود

چاپ بعد از طراحی، طرح توسط دستگاه های چاپ حرفه ای طرح به فلکس منتقل می شود

ساخت | ساخت قاب معمولا از جنس پروفیـــل و … که فلکس روی آن سوار شود

نصبشامل نصب مهتابی روی ورقهای گالوانیزه یا سینی مهتابی و سوار کردن فلکس روی آن

ارسال یک دیدگاه