تابلو فلکسی

فلکسی

فلکسی چیست ؟ تابلوی فلکسی چیست؟ فلکسی فیس  :   همانطور که از نامـش پیداسـت که از پلیتهـای قابل انعطـاف درســـت شـــده بهترین جایگزین برای برای تابلوهای قدیمی  میباشند که نسبت به آنها مزایای قابل توجهی دارند. تقریبــــــــا میتوان گفت هنگام طراحی فلکس هیچ گونه محدودیت در طراحی و اجرا وجود ندارد. فلکسی فیس |  جنـس

channelium

چنلیوم

چنلیوم چیست و ریشه این کلمه از کجاست ؟ چنلیوم یکی از انواع روش های ساخت و اجرای تابلوهای تبلیغاتی ست . چنلیوم در زبان در بین مردم به چلنیوم معروف است یکی از با کیفیت ترین  روشهای تبلغیاتی میباشد. از ترکیب دوکلمه channel و aluminium اصطلاح چنلیوم channelium  ساخته شده است. چنلیوم مقاومت بسیار زیادی در